top of page
Veel gestelde vragen
Wat is de ideale warmte, bijvoorbeeld  op kantoor of thuis? 

Uit onderzoek is gebleken, dat 22-25°C de ideale temperatuur is voor kantoorwerk. Voor een toelichting zie het artikel van HR praktijk hierover. Zie ook een artikel over de door de overheid ingesteld maximum van 19°C.  Uit dit artikel moge blijken, dat dit maximum vaak verre van ideaal is. De productiviteit wordt minder als in een minder aangename temperatuur moet worden gewerkt.
Opgemerkt wordt dat de ideale temperatuur afhangt van de mate van inspanning. Kantoorwerk is een zittende bezigheid met weinig beweging. De ideale temperatuur zal bij meer inspanning lager (kunnen) zijn. 
Voor thuis is de zit- TV hoek ook een plek waar een aangename temperatuur van 22-25°C wenselijk is. In de keuken wordt "gewerkt" en is een lagere temperatuur mogelijk
De ideale warmte is persoons afhankelijk en kan met persoonlijk warmtecomfort producten geheel op maat worden afgestemd.
Gasprijs
Wat doet de (huidige) gasprijs?

De gasprijs is explosief gestegen. Per 1-1-2021 was de gemiddelde prijs per m3 €0,79, per 1-1-2022 €2,24 en per 1-1 2023 €2.52.

De gemiddelde gasprijs per medio December 2023 € 1,38
       
Energie vergelijkers geven een goed beeld van de opbouw van de gasprijs en  de prijzen van leveranciers. Zie bijvoorbeeld EasySwitch Energievergelijker gas. Een terugkeer naar de lagere tarieven van 2021 wordt door de experts op korte termijn niet verwacht. Veel hangt af van de gasleveringen uit Rusland en de gevolgen voor de (mondiale) gasprijs.

ontwikkeling gasprijs
Stroomprijs
Wat doet de (huidige) stroomprijs?
 

De stroomprijs is eveneens sterk gestegen. Per 1-1-2021 was de gemiddelde prijs per kWh €0,22, per 1-1-2022 €0,54 en per 1-1-2023 € 0,59.

De gemiddelde gasprijs per medio December 2023 € 0,40
        
Energie vergelijkers geven een goed beeld van de opbouw van de stroomprijs en  de prijzen van leveranciers. Zie bijvoorbeeld EasySwitch stroom 
Een hoge stroomprijs blijft voorlopig bestaan, 

Wat zijn de gevolgen van schaarste van het gas?
Schaarste

Enerzijds betekent schaarste hogere prijzen en anderzijds (beperkende) maatregelen van de overheid. Een recente beperkende maatregel is het  maximeren van de temperatuur in overheidsgebouwen op 19°C. Het gasverbruik gaat dan wel naar beneden, maar er zijn ook nadelen verbonden aan deze maatregel. Deze temperatuur is bijvoorbeeld niet optimaal voor de mens. Lees hier wat experts zeggen. 

De aanpak van de gascrisis door de overheid wordt hier beschreven.
 

Overheidsbeleid
Wat is het overheidsbeleid?

De overheid richt zich al enige tijd op het isoleren van panden in combinatie met een warmtepomp (warmtenet).
Isolatie is nodig, omdat de verwarming plaats vindt door circulatie van warme lucht  (convectie). Deze verwarmt de ruimte als geheel (zie ook wat ruimteverwarming betekent). Bij een slechte isolatie zal veel warmteverlies ontstaan, hetgeen leidt tot hogere energiekosten.
De overheid heeft haar beleid gericht op het verlagen van de gaskosten en dus past isolatie in het beleid. Er zijn wel subsidies voor isolatie, maar er bestaat geen garantie, dat de investering wordt terugverdiend. Tevens wordt geen garantie gegeven, dat de warmte voldoende is. 

Is isolatie van oudere en/of niet goed geïsoleerde panden zinvol?

Isolatie is zinvol als dit leidt tot lagere energiekosten en/of een hogere gewenste temperatuur in een pand. De isolatiekosten zijn daarbij afhankelijk van de technische mogelijkheden en van de wensen van de eigenaar. De hoogte van de investering zal normaliter worden afgewogen tegen het nut ervan. Daarnaast is het zinvol om te bezien of er alternatieven zijn voor lagere energiekosten en meer warmtecomfort. Infrarood verwarming is zeker een optie.

Verplichting warmepomp
Wordt de hybride warmtepomp in 2026 verplicht gesteld?

Voor meer achtergrond zie hier voor een artikel van RTL nieuws. Het is goed om de reactie van Ronald Plasterk in de Telegraaf te lezen. Hij geeft aan, dat dit voornemen is ingegeven door een krachtige lobby van de installatie branche. De aanschaf van een (hybride) warmtepomp, installatie hiervan, onderhoudscontract, isolatie en vaak een nieuw systeem van radiatoren is voor de installatiebranche uiteraard een lucratief project waaraan goed kan worden verdiend. Dit staat in schril contrast met de lage investeringskosten van infrarood panelen/heaters.
 

Isolatie en warmtepomp
Geven isolatie en (hybride) warmtepomp een garantie voor voldoende warmte?
 

In hoeverre de mens het gewenste  warmtecomfort krijgt is geen specifiek punt van aandacht van de overheid. Bekijk de site van Milieu Centraal. Deze organisatie is het belangrijkste adviesorgaan voor de overheid inzake verduurzaming van panden. Nergens wordt op het warmtecomfort ingegaan. Gezondheid is ook geen criterium
Duidelijk is, dat bij onvoldoende isolatie een warmtepomp (warmtenet) koudere plekken niet kunnen voorkomen. De stralingswarmte van infrarood panelen kan dan uitkomst bieden.

 

Geven infrarood panelen/heaters de gewenste warmte?
Infraroodpanelen/heaters

Jazeker. Het grote voordeel van infrarood verwarming is het kiezen van het product, dat het best de mens verwarmt. 
Er is bijvoorbeeld een infrarood matje om handen/voeten te verwarmen, een paneel om (een bepaalde plek in) een ruimte te verwarmen, een terras heater voor buiten of een krachtige infrarood heater in een hoge ruimte. 
Naast de keuze van het juiste infrarood product is ook van belang het kiezen van de juiste warmteregelaar. De kennis van  juiste keuze en plaatsing van infrarood product en warmteregelaar is nog onvoldoende aanwezig bij de installatiebranche, maar is een specialiteit van Enthus.

 

Kan iedere ruimte apart worden verwarmd?

Jazeker. Dit is zeer interessant voor vaak oudere panden met 1 thermostaat voor het regelen van de temperatuur in meerdere ruimtes. Afhankelijk van de grootte van de ruimte worden 1 of meer panelen geïnstalleerd en aangesloten op een thermostaat. In een wifi omgeving kan een (gratis) app worden geïnstalleerd, zodat met mobieltje of tablet op afstand de temperatuur kan worden ingesteld. 

infrarood verwarmen duur

Is infrarood verwarming duur?

Met infrarood producten kan warmte op maat worden geregeld. Financieel zijn er vele voordelen:
Lage aanschafkosten, eenvoudige (de-)montage, geen onderhoud, lange levensduur, stroomkosten kunnen laag worden gehouden. Zie ook de bespaartips.
Zie hier de vele voordelen van infrarood verwarming.

bottom of page