top of page

Ruimteverwarming algemeen                                                                                           

De infrarood straling van de zon ( zie hier) zorgt voor de warmte op aarde
Alle materie (objecten/lichamen) zendt vanaf een temperatuur van 0°Kelvin (-273°C) infrarood straling uit, indien deze materie zich in een koudere omgeving bevindt. Koude materie in een warmere omgeving absorbeert de warmte.

Welke infrarood  straling (golflengte)  wordt uitgezonden is afhankelijk van de temperatuur van de materie. Hoe hoger de temperatuur van de materie hoe hoger de stralingstemperatuur. Overdracht van warmte door straling is dus een continu proces in de natuur.

Warmteoverdracht kan ook gebeuren door convectie. dat is circulatie van vloeistof/ gas of zoals bij een CV warme lucht.

Conductie is warmteoverdracht binnen een object. Voorbeeld is de vloerverwarming. eerst wordt de onderkant van de vloer verwarmd en na verloop is de bovenkant warm. De stralingswarmte van de vloer verwarmt  de overige materie in de ruimte. Voor meer achtergrondinformatie zie  vormen van warmteoverdracht in Wikipedia

warmteoverdracht binnenshuis

In de zomer zal de zon via de infrarood straling de materie in  een woning/gebouw zodanig hebben opgewarmd, dat de verwarming niet aan hoeft. De oppervlakte temperatuur van vloeren, muren, meubilair en andere objecten geven voldoende warmte af (infrarood straling) om de ruimte warm te houden. Als het echt warm is zal verkoeling door airconditioning nodig zijn om een aangename temperatuur te krijgen.

Als het kouder wordt en de buitentemperatuur lager is dan de (gewenste) temperatuur binnen, dan zal het omgekeerde het geval zijn.

De koude buiten onttrekt de warmte uit de muren, dak en vloer. Via het glas ontstaat vaak eveneens warmteverlies. Door het warmteverlies wordt de binnentemperatuur lager en is bijverwarming nodig om de warmte van de materie op peil te houden.. In de winter is het verschil tussen gewenste temperatuur binnen en de feitelijke temperatuur buiten het grootst. Dan pas blijkt echt hoe zuinig een verwarming is en hoeveel comfort kan worden verkregen. Overigens is ook van belang (zeker niet in de laatste plaats) hoe gezond of ongezond de verwarming is.

Voorbeeld                                                                                                                                 

 Stel de temperatuur in een ruimte is 15°C en moet op 20°C worden gebracht. De verwarmingsbron (wat het ook is)  brengt warme lucht (convectie) in de ruimte of geeft stralingswarmte af (infrarood panelen, vloerverwarming). Zodra de thermostaat 20°C aangeeft zal de verwarmingsbron afslaan. Zolang de warmte van vloer, wanden en overige materie nog geen 20°C zijn ,zullen zij de warmte uit de ruimte opnemen met als gevolg dat de temperatuur  in de ruimte daalt. De thermostaat constateert dat en laat de verwarmingsbron weer aanslaan.

Het is evident dat zodra een verwarmingsbron aanstaat dat stroom/gas kost. Goede isolatie helpt natuurlijk, maar is voor bestaande bouw vaak een te dure optie. In dat geval is de keuze van de juiste warmtebron en warmteregelaar nog meer van belang om het gewenste comfort op een efficiënte manier te realiseren.

Ruimteverwarming met infraroodpanelen

Het belangrijkste aspect van infrarood verwarmen is dat het gezond is. Daarnaast is het verwarmen met IR panelen (en verstralers) bij uitstek geschikt om de temperatuur geheel naar eigen wens in te stellen. Dit kan zijn meer warmte voor extra comfort of juist minder als geen gebruik wordt gemaakt van de ruimte (energiebesparing). Klik hier voor de uitgebreide toepassingen van panelen met  thermostaten/dimmers. Nieuwe  wifi toepassingen op basis van de Tuya app geven ongekende mogelijkheden om een hoog comfort niveau te realiseren en efficient te verwarmen. Inmiddels zijn ook apps beschikbaar van andere aanbieders                       

       

Afhankelijk van de inhoud van de ruimte moet worden nagegaan wat de optimale keuze is van onder andere:

- formaat,

- stralingswarmte en

- vermogen.

Vervolgens is van belang waar het paneel (of een aantal panelen) kan worden geplaatst.                                                              

De bedoeling is om een zo groot mogelijk gebied te bestralen, zodat zoveel mogelijk materie (vloer, muren, meubilair enz) kan worden bestraald.

Infrarood panelen hebben een oppervlakte temperatuur die kan variëren van 80°C tot 200°C. Ter vergelijking: tegels van vloerverwarming worden opgewarmd tot ongeveer 30°C.

 

Panelen tot  100 °C worden Lage Temperatuur (LT) panelen genoemd. Deze kunnen worden aangeraakt zonder gevaar voor brandwonden. Hooguit een schrikeffect zoals het aanraken van een warme radiator. Deze panelen worden met name ingezet voor plaatsing aan de wand of mobiel. Een paneel zal dan alleen kleinere ruimtes kunnen verwarmen (10-12 m2)                                                                                                                          

Panelen met een hogere oppervlakte temperatuur (HT panelen )worden bijzonder heet aan de voorkant (tot circa 200°C). en worden meestal hoger aan de wand of aan het plafond opgehangen.             

Verstralers (heaters)hebben een nog (veel) hogere oppervlakte temperatuur en kunnen op 4-8 meter hoogte worden geplaatst

 

Zie ook de Enthus Quickfinder voor een overzicht specificaties van panelen en verstralers.

                                    

Het is praktisch om een onderscheid te maken in ruimtes met een plafond van meer of minder dan 2,5 meter.  

De meeste ruimtes in bijvoorbeeld (recreatie-)woningen, kantoren hebben een plafond dat niet hoger is dan 2.7 meter. Voor dit soort ruimtes is  elk soort paneel, veelal aan het plafond, geschikt voor het verwarmen van de ruimte. Om de vloer en muren warm te stralen  is wel voldoende vermogen nodig.

 

Voor een indicatief overzicht van het benodigd vermogen klik hier     

 

Attentiepunten:

-Het opwarmen van materie (muren, plafond/vloer, en meubilair, zal met een paneel/verstraler (aantal panelen/verstralers) snel gaan, omdat de opwarmtijd slechts enkele minuten is.

-Een opgewarmde muur of plafond in een ruimte heeft overigens ook een positieve invloed op de warmte van de muur van de ruimte daarnaast of daarboven.

 -Indien een koude ruimte wordt opgewarmd dan zal de infrarood straling een persoon direct verwarmen die zich in het stralingsgebied bevindt.  Dit is ook een groot voordeel ten opzichte van andere soorten verwarming.

bottom of page